بازگشت

گلدیران | 1393

دفتر مرکزی شرکت گلدایران در یک ساختمان تازه تاسیس و مشهور در زمان ساخت، یکی از پروژه های نسبتا قدیمی اما جذاب پادایران بود.

در این دفتر در کنار بخش خدمات پس از فروش، مرکز تماس شرکت گلدایران هم قرار داشت که به دلیل ماهیتش ذاتا میتوانست با عث ایجاد ازدحام و از بین رفتن تمرکز کاری سایر بخشها شود. اتفاقی که با طراحی خاص کال سنترها به شکل اختصاصی هیچگاه پیش نیامد.

پادایران بزرگترین شرکت مشاوره دکوراسیون داخلی اداری در ایران.

اشتراک گذاری

پلان

طراحی گلدایران دکوراسیون اداری گلدایران طراحی داخلی پروژه گلدایران فضای کاری گلدایران پلان گلدایران از نمای بالا پلان پروژه گلدایران