بازگشت

ایرانسل | 1391

یکی از بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه و دیتای ایران در پروژه تجهیز دفتر مرکزی وقت خود در میدان هروی، به ما اعتماد کرده و پروسه طراحی و ساخت بخش عمده ای از مبلمان اداری مورد استفاده در آن ساختمان را به شرکت پادایران واگذار کرد.در این پروژه هم ما بخش های مختلفی را برای تامین نظر کارفرما طراحی کردیم.

پادایران بزرگترین مجموعه و شرکت مشاوره دکوراسیون داخلی اداری در ایران.

اشتراک گذاری

پلان

مدل طراحی ایرانسل طراحی دکوراسیون اداری ایرانسل مدل دکور ایرانسل همکاری با ایرانسل