بازگشت

اتاق بازرگانی تهران | 1395

یکی از پروژه های متفاوت پادایران ساختمان اتاق بازرگانی تهران بوده است. در این پروژه به دلیل ماهیت شغلی کارفرما و برگزاری جلسات و نشست های متعدد بین اعضا دولت و فعالین بخش خصوصی، ضمن رعایت این سرفصل ها در خطوط اصلی طراحی محیط، عمده فضاها برای برگزاری جلسات رسمی و طولانی مدت با تعداد مشارکت کنندگان کم یا زیاد طراحی گردید.

پادایران، شرکت مشاوره دکوراسیون داخلی اداری

اشتراک گذاری

پلان

سفارش میز مدیریت شباک