بازگشت

کارو

پایه های میز کارگروهی کارو پروفیل است. وجود صفحات سرتاسری و جداکننده ی پارچه ای باعث کاهش صدای محیط می شود. این میز کارگروهی گزینه خوبی برای استفاده در واحدهایی است که کار افراد مشابه با یکدیگر می باشد.

کد: PI-TW-39

طول: 360

عرض: 140

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس