بازگشت

پاو

میزهای پاو برای کارهای تعاملی، طراحی و ساخته شده اند.

دسترسی دو طرفه به اطلاعات و فضای مناسب برای اشتراک گذاری اطلاعات، از ویژگی های اصلی این میز است و برای افرادی که کار آن ها از نوع تعاملی است گزینه بسیار مناسبی می باشند.

کد: PI-TE-46

طول: 185

عرض: 160

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس

میز پیشخوان مدیریت
میز مدیریت پایه استیل
میز پاو