بازگشت

هوبو

در طراحی میز اداری و مدیریتی هوبو از ترکیب خطوط قوی و متناسب و ایجاد شکستگی بصری با استفاده از پروفیل های زاویه دار در قسمت خارجی برای ایجاد یک نقطه کانونی استفاده شده است. با این خصوصیات، این محصولات به گزینه های برون گرا تبدیل شده اند.

کد: PI-TM-33

طول: 230

عرض: 165

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

طراحی میز هوبو