بازگشت

شباک

طراحی این میز کارگروهی، مکعبی بوده و در اصل طراحی آن از سادگی صنعتی الهام گرفته است. موارد جزئی و کاربردی دیگری مانند جداکننده ها به آن اضافه شده که این موارد برای استفاده از لوازم جانبی اختصاصی و دسترسی به دستگاه های الکتریکی روی میز، در نظر گرفته شده اند.

کد: PI-TW-32

طول: 300

عرض: 150 ارتفاع:75

اشتراک گذاری

اسکیس