بازگشت

مرتا

پایه های میز کارشناسی مرتا ریخته گری آلومینیوم است که امکان پوشاندن آن ها با رنگهای مختلف پودری الکترواستاتیک برای تطبیق رنگ پایه با کف وجود دارد. تطبیق رنگ باعث دستیابی به هماهنگی و یکپارچگی بیشتر شده و در نتیجه فضای بیش تری در میز هایی که برای برگزاری جلسات کوتاه هستند، ایجاد می کند.

کد: PI-TE-41

طول: 195

عرض: 130

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس

میز مدیریت تمام چوب
قیمت میز مدیریت پایه فلزی
میز مدیریت مرتا