بازگشت

مرتا

امکان استفاده از پایه های ریخته گری شده از آلومینیوم و یا چوب طبیعی در طراحی این محصول فراهم شده است. می توان آن را متناسب با تعداد افراد استفاده کننده طراحی کرد و هم چنین از مواد اولیه ی دیگری مانند MDF، چوب و یا شیشه طبیعی به عنوان رویه میز می توان استفاده کرد.

کد: PI-TC-57

طول: 240

عرض: 120

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

میز کنفرانس مرتا
میز کنفرانس مرتا