بازگشت

مرتا

امکان استفاده از پایه های ریخته گری آلومینیوم و یا چوب طبیعی برای ساخت این محصول وجود دارد. هم چنین قسمت هایی برای قرار دادن وسایل تزئینی و کاربردی برای کاربردهای مختلف در طراحی آن در نظر گرفته شده است. افزودن نوشته به مبلمان نیز برای خصوصی تر سازی فضا نیز قابل اجرا است.

کد: PI-TM-47

طول: 220

عرض: 210

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری