بازگشت

شباک

طراحی مکعبی و الهام از عناصر طراحی صنعتی در کنار جزئیات کاربردی و هم چنین انعطاف پذیر بودن برای کاربردهای مختلف، این محصول را به گزینه ای متفاوت تبدیل کرده است.

کد: PI-TM-46

طول: 200

عرض: 100

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس