بازگشت

سایا

سطوح در میز کنفرانس سایا ترکیبی ساده داشته و در بخش هایی از حجم های ضخیم استفاده شده است. در این محصول از عناصر تزئینی خودداری شده است. از دیگر ویژگی های آن که چنین میز مدرنی را ایجاد کرده می توان به کنتراست رنگ و مواد ترکیبی اشاره کرد.

کد: PI-TC-64

کد: 240

عرض: 120

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

طراحی میز سایا
میز سایا