بازگشت

رایا

میز کنفرانس رایا

میزهای ویژه کنفرانس رایا با ساختار انعطاف پذیر و طراحی پویا برای برگزاری جلسات نیمه رسمی و ارائه، طراحی و ساخته شده اند.

کد: PI-TC-63

طول: 210

عرض: 120

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

طراحی میز کنفرانس سایا
میز سایا از نمای بالا
میز کنفرانس رایا