بازگشت

آسو

طراحی ساده و حداقل همراه با جزئیات اجرایی منحصر به فرد مانند صفحات داخلی و امکان استفاده از مواد مختلف مانند ورق های شیشه ای ساده، MDF و پانل های دیواری در ساخت آن ها، از ویژگی های میز کارگروهی آسو می باشد. امکان تولید و ساخت این محصول بر اساس تعداد افراد نیز وجود دارد.

کد: PI-TW-35

طول: 310

عرض: 155

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس