بازگشت

آرکا

این میز کار گروهی برای یک تیم کاری دو نفره مناسب است. استفاده از تقسیم کننده عایق صدا، داشتن کمد هایی با در کامل، استفاده از شیشه به عنوان تخته وایت بورد و فضاهای مشترک برای ذخیره اسناد، این محصول را به گزینه مناسبی برای کار تیمی دونفره تبدیل کرده است.

کد: PI-TW-43

طول: 300

عرض: 180

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس