سبک صنعتی در شرکت طراحی تجهیزات اداری پادایران

سبک صنعتی

چیدانه دکوراسیون اداری

فضای چندرسانه ای

سبک مدرن اداری در پادایران

سبک مدرن

سبک تلفیقی در شرکت پادایران

سبک تلفیقی

طراحی محل کار اداری و مبلمان اداری

طراحی

فضای چند رسانه ای در مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران

فضای استراحت