آرین شیمی

About This Project

پروژه آرین شیمی در دو ساختمان

 

ساختمان اول :  طبقه دهم ساختمان پالادیوم حدود ۱۴۰۰ متر مربع

ساختمان دوم : خ جردن ، در ۶ طبقه و حدود ۲۴۰۰ متر مربع

Category
پروژه