راه اندازی شماره تلفن 5 رقمی مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران

         

به منظور سهولت در ارتباط با مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران شماره 5 رقمی این مرکز به شماره 43375 با پشتیبانی 30 خط ویژه راه اندازی گردید.

          راه اندازی این سرویس امکان برقراری ارتباط بدون مواجه شدن با اشغال خط را برای مشتریان فراهم کرده است.

لینکهای مرتبط

 

 

لینکهای مفید