ارزش های سازمانی:

ارتقا و بروز  بودن طراحی  و تکنولوژی ساخت توام با کیفیت و کارآیی

تقویت شایسته سالاری و عقلانی نمودن ساختار سازمانی 

نگاه مدرن و توسعه گرا از طریق مدیریت دانش 

تعهد و التزام  به ارزشهای دینی و اعتقادی ، قوانین ملی و اخلاق حرفه ای تجارت

توسعه فرهنگ یادگیری ، نو آوری و خلاقیت ،بهبود مستمر و کارگروهی

 

 

لینکهای مرتبط

 

 

لینکهای مفید